Ingen læring uden refleksion: En undersøgelse af VR-simulationstræningtræning blandt medarbejdere på tre plejehjem

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen præsenterer og diskuterer resultaterne fra en mindre kvalitativ undersøgelse af deltageres læreproces og læringsudbytte i forbindelse med virtual reality (VR)-simulationstræning af syv SOSU-medarbejdere på tre plejehjem. Resultaterne viser, at deltagerne er begejstrede for at lære i VR-simulationen, fordi de skal handle som led i læringen, og fordi VR understøtter koncentration. Imidlertid er deltagernes transfer af det lærte til
praksis relativt beskeden. Med udgangspunkt i dels pragmatisk læringsteori om læring i samspillet mellem handling, refleksion og erfaring dels transferteori om identiske elementer argumenteres der for, at refleksion er et afgørende element for deltagernes læring og transfer. Det konkluderes, at igangsættelse og understøttelse af refleksionsprocesser er centralt i didaktiske overvejelser relateret til brug af digitale læringsværktøjer.
Original languageDanish
JournalKognition & Pædagogik
Volume32
Issue123
Pages (from-to)16-24
Number of pages9
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 1 Mar 2022

Cite this