Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indvandring og biodiversitet på det nye stenrev ved Livø

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Links

Undersøgelsen viser, at de udlagte revstrukturer ved Livø er koloniseret med 135
forskellige dyr og alger efter lidt mere end 2 år med samlede biomasser på mellem
414 og 1096 g aske-fri tørvægt/m2 havbund. Det er ca.11 gange højere biomasse
end på den omgivende havbund. Der er også betydeligt højere individtal af
bundfauna på revstrukturerne end på den omgivende havbund. Søpindsvinet
Psammechinus miliaris (tangborre) var tilstede i stort antal både på den omgivende
havbund og på de nye revstrukturer. Det høje antal søpindsvin medfører med stor
sandsynlighed et betydeligt græsningstryk på makroalgevegetationen. De
sparsomme makroalgeforekomster der er observeret, skyldes derfor højst sandsynlig en kombination af dårlige lysforhold og et højt græsningstryk fra søpindsvin.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages60
ISBN (Print)978-87-7156- 535-5
Publication statusPublished - Nov 2020
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number405

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 201405354