Aarhus University Seal

Industri 4.0 i Danmark - Nye industrihistorier om fire byer i Danmark

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducationpeer-review

”Industri 4.0 i Danmark” er en række fortællinger om den moderne danske industrihistorie. Fortællinger som belyser, at industrien fortsat spiller en afgørende rolle for Danmark, og som hidtil har været fraværende i lærebøger beregnet til historieundervisningen på de danske ungdomsuddannelser. ”Industri 4.0 i Danmark” handler om, hvad der blev af industrilandet Danmark samt hvordan denne transformation er foregået eksemplificeret i analyser af Ålborg, Horsens og Odense. Hvordan er det lykkedes disse byer at skabe nye byidentiteter ved hjælp af historien?
Eleverne vil få indsigt i, hvordan forskning, udvikling og produktion tænkes sammen lokalt og globalt via analyser af helt konkrete byer, som således også er oplagte mål for studieture.
”Industri 4.0 i Danmark” introducerer til centrale begreber og metodetilgange i relation til industrialisering og industriudvikling, byfortællinger og klyngedannelser.
Udgivelsen præsenterer industrialiseringens fireudviklingstrin men har fokus på industri 4.0, som er kendetegnet ved digitalisering, en høj grad af automatisering, brug af sensorer samt ikke mindst produktion og kommunikation med robotter.
Bogen består af syv kapitler og indeholder forslag til opgaver og undervisningsforløb og kan bruges i idehistorieundervisningen på htx og i historieundervisningen generelt på stx, hhx og hf. Bogens hands-on analyseopgaver inddrager forskernes stemmer, billeder og museumsudstillinger, relevante teorier og begreber.
”Industri 4.0 i Danmark” er en formidling af et større forskningsprojekt, der har haft fokus på industriudviklingen i Danmark det 21. århundrede, og indeholder forskerinterviews til brug i karrierelæring. Forskerstemmerne bringer den forskning, der ligger til grund for bogen, helt tæt på eleverne.
Original languageDanish
PublisherSystime
Number of pages130
Publication statusIn preparation - Mar 2023

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 215585226