Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Peter Guldager, Denmark
  • http://www.asb.dk/omos/institutter/departmentofeconomics/
I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament afhængigt af, om kapitalpensionen er placeret i aktier eller i obligationer. En kapitalpension, der er placeret i aktier, bliver dårligere beskyttet mod hævning i løbet af perioden. Dette gælder navnlig, hvis kontohaveren har positiv kapitalindkomst og betaler topskat. Er kapitalpensionen i stedet placeret i obligationer, øges beskyttelsen, og den er for personer med positiv kapitalindkomst og topskat fortsat ganske betydelig. Endelig er en konsekvens af de gennemførte ændringer, at statens provenu fra pensionsbeskatningen vil svinge langt mere fra år til år, end det har været tilfældet tidligere.
Original languageDanish
JournalRevision og Regnskabsvaesen
Issue2
Pages (from-to)18-24
Number of pages7
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 2001

    Research areas

  • Beskatning af pensionsafkast, Taxation of pension returns

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32320257