Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ikke-destruktiv kortlægning af vikingetidsborgen Borgring ved Køge: Foreløbige resultater

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Voldsteder, borge og andre befæstede steder præsenterer unikke udfordringer for arkæologisk prospektion. Mens store banker og grøfter, der danner befæstningerne, er lette at erkende i landskabet, kan anvendelse og beboelse på disse steder være kortvarig og vanskelig at karakterisere uden omfattende udgravninger. De fem danske vikingetidsringeborge er gode eksempler på dette, da anvendelsen af dem synes at have været relativt kortvarig. I denne præsentation vil vi gennemgå metoder og resultater af en række ikke-destruktive metoder, der er anvendt til at kortlægge ringborgen Borgring ved Køge. Metoderne omfatter bl.a. LiDAR, geofysiske kortlægninger samt geokemiske jordanalyser af mange andre grundstoffer end fosfor, der samlet kan bruges som indikation på menneskelig aktiviteter. Udgravningen af Borgring i gang, hvorfor det i indlægget vil forsøges at besvares, 1) hvorvidt de ikke-destruktive data har givet yderligere indsigt i borgens funktion og anlægsprincipper, end hvad udgravningen hidtil har vist, og 2) om de ikke-destruktive resultater er i overensstemmelse med udgravningsresultaterne.
Original languageEnglish
Publication year15 Nov 2017
Publication statusPublished - 15 Nov 2017
EventODM - Kolding, Denmark
Duration: 15 Nov 201315 Nov 2013

Conference

ConferenceODM
CountryDenmark
CityKolding
Period15/11/201315/11/2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 118005853