Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

"Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser" præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig undersøgelse om idrætsklasser og talentudvikling blandt 7., 8. og 9. klasses idrætselever. Undersøgelsen bygger på registerdata og elektroniske spørgeskemaer med skoleelever i udskolingen, der går i særlige idrætsklasser på folkeskoler i 15 elitekommuner. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt "Idrætsklasser – plads til idrætstalenter i den danske folkeskole" om idrætsklasser i udskolingen, hvis overordnede formål er at undersøge, hvordan idrætsklasserne fungerer som ramme både for elevernes skolegang og for deres udvikling som idrætstalenter med fokus på hvad idrætsklasserne giver eleverne personligt, fagligt og socialt, herunder hvordan idrætsklassen som ramme/støtte for deres skolegang og idræt kobler sig til deres motivation for videre uddannelse og talentudvikling.

Nærværende forskningsrapport er baseret på survey- og registerdata. Således belyser rapporten primært idrætsklasseeleverne og idrætsklasserne i tal og tabeller, der er lavet med udgangspunkt i statistiske analyser af vores spørgeskemaundersøgelse og registerdata. Rapporten indeholder bl.a. analyser af, hvor udbredt tilfredsheden er med idrætsklasserne blandt eleverne, hvordan de vurderer idrætsklassernes betydning for deres sportslige udvikling, hvordan de ser på det faglige miljø og undervisningen, hvordan de ser på klassefællesskabet og det sociale læringsmiljø og hvilke fremtidsperspektiver de har på deres skolegang og idræt. Der er også foretaget analyser af, om idrætselevernes erfaringer hænger sammen med hvilket klassetrin de går på, hvilken sportsgren de dyrker, deres køn og deres socioøkonomiske baggrund. Endeligt er der på baggrund af karakterdata fra folkeskolens afgangsprøver i dansk (læsning) og matematik (problemløsning) foretaget analyser af idrætselevernes skolepræstationer i disse fag. Denne del af analysen baserer sig alene på 9. klasses eleverne.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Number of pages142
Publication statusPublished - Jan 2014

    Research areas

  • Motivation, Folkeskole, Læring og læringsmiljøer, Fællesskab , Grundskole

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 69532562