Identification and analysis of cell-specific biomarkers of breast cancer subpopulations by recombinant antibody selection

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Simon Asbjørn Larsen, Denmark
Brystkræft er en sygdom som rummer stor hetereogenitet, både patienter imellem og i den enkelte patient. Hetereogenitet eksisterer imellem en primær-tumor og dens metastaser. Det kan endda eksistere indenfor den samme primær-tumor, hvor forskellige subpopulationer af kræftceller sameksisterer. Disse subpopulationer besidder forskellige egenskaber, hvilket påvirker deres vækst, tilbøjelighed til at danne metastaser, terapeutisk resistens og tendensen til at vende tilbage efter behandling.

Præcis stratificering af brystkræftpatienter begrænses af, at de aktuelt tilgængelige kliniske markører til at identificere subpopulationerne er mangelfulde. Ved at udvide antallet af biomarkører for brystkræft og dens subpopulationer, vil den generelle forståelse af brystkræft øges. Derudover kan nye biomarkører benyttes til at fremme diagnosticering, til at opdage tilbagevendende sygdom samt forudsige virkning af behandling.

Phage display er en velbeskrevet teknik, der kan bruges som opdagelsesredskab til at isolere antistoffragmenter, som kan genkende ukendte, udvalgte mål repræsenteret i et hvilket som helst materiale, såsom celler, væv eller blod. I dette studie blev phage display anvendt i kombination med en ny ”shadow stick” teknologi, som tidligere er blevet udviklet i vores laboratorium. Teknikken tillader selektion af rekombinate antistoffer, der er specifikke for sjældne celler iblandt en heterogen population.

Her demonstreres først den nye selektionsstrategi anvendt på væv. Brugen af væv som selektionsmateriale bevarer det oprindelige cellestadie og mikromiljø for de valgte celler. Som et ”proof-of-concept” blev der foretaget selektioner for antistoffragmenter, som bandt til antigener specifikt udtrykt i et lille område af vævssnittet. Dette område var endothelcellerne i et blodkar.

Efter at have bevist konceptet for selektionsmetoden i raskt væv, blev talrige selektioner foretaget i cryo-bevarede vævssnit af brystkræft på CD271+ subpopulationer af potentielle brystkræftstamceller eller progenitorer heraf. Ved brug af denne tilgang viser resultaterne succesfuld isolering af fem antistoffragmenter som er specifikke for brystkæft. Yderligere karakterisering af disse antistoffragmenter samt identifikation af deres beslægtede antigener, vil kunne optrævle nye biomarkører for brystkræft, der kan være nyttige for bedre stratificering og for udviklingen af nye, målrettede behandlingsformer.
Original languageEnglish
Number of pages141
Commissioning bodyGraduate School of Science and Technology
Publication statusPublished - 31 Mar 2015

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 84329183