Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookCommunication

  • Department of Policy Analysis

Denne bog giver historien om drivhusgasser en hidtil udset dybde. Klimaændringerne har åbnet verdens øjne for disse gassers store betydning, og mange lande har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af dem. Det kræver imidlertid, at man ved, hvor gasserne kommer fra, kan følge udledningernes størrelse fra år til år, og kan forudsige fremtidens udledning. Med udgangspunkt i de meget detaljerede opgørelser af drivhusgasudledningerne, myndighederne hvert år indrapporterer til blandt andet FNs klimakonvention og Kyotoprotokollen, fortæller bogens forfattere, hvor langt man i dag er kommet på disse meget centrale områder

Bogen indeholder bl.a.

- Et kort overblik over, hvad drivhusgasser er.- En grundig gennemgang af de utallige menneskeskabte processer i hverdagen, der fører til dannelse og udledning af drivhusgasser.- De mange metoder, man har været nødt til at tage i brug for at kunne beregne, hvor store udledningerne er i dag, var i fortiden og må forventes at blive i fremtiden.- Et klart overblik over de mange nationale og internationale institutioner og organisationer, der er med til at regulere drivhusgasudledningerne herhjemme og globalt.- Et godt grundlag, hvis man vil forstå den aktuelle debat om klimaændringer og drivhusgasser.

Bogen rummer den nyeste viden, og indholdet er formidlet til ikke-eksperter uden at slække på den faglige kvalitet.

Original languageDanish
PublisherHovedland
Volume16
Number of pages112
ISBN (Print)978-87-7070-149-5
Publication statusPublished - 2009
SeriesMiljøBiblioteket
Number16

    Research areas

  • transport

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 18057388