Department of Political Science

Hvornår og hvordan påvirker udviklingsforskningen politikken: dilemmaer og personlige erfaringer på baggrund af enkeltnedslag

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Denne artikel undersøger udvalgte kanaler gennem hvilke, udviklingsforskning kan have indflydelse på udviklingspraksis, nemlig den politiske beslutningsproces, udmøntningen af udviklingspolitikken, og Udviklingspolitisk Råd (UPR). Forskningsfaglig viden har sjældent direkte indflydelse på udviklingspolitiske beslutninger, men forskeren kan formidle konsensus inden for feltet og politikere bør lytte, så de kan tage beslutninger på et informeret grundlag. I udmøntningen af udviklingspolitkken har forskningen oftere indflydelse. I denne praksisnære forskning kan et dilemma for forskeren være at få lov til at inkludere donoren som interessent i sin analyse. Selvom UPR ikke har som primært formål at formidle udviklingsforskningens indsigter, kan forskere i UPR alligevel bidrage til at styrke det faglige niveau yderligere og dermed kan indsigterne blive en del af rådgivningen til ministeren.
Original languageDanish
JournalSamfundsøkonomen
Volume2021
Issue2
Pages (from-to)58-67
Number of pages10
ISSN0108-3937
Publication statusPublished - 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 219134335