Department of Political Science

Hvornår er valg frie og fair?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Department of Political Science
Der findes ingen alment accepterede standarder for, hvad der skal til, for at man kan kalde et valg "frit og fair". Det er defor en fordel for analysen af demokratiseringsforløb - og af valg og folkeafstemninger i nye demokratier - at man gør sig klart, hvilke problemer der knytter sig til brugen af disse begreber. Forfatterne, der blandt andet bygger på egne erfaringer i en række lande, konkluderer, at "frit og fai"2 ofte bruges tvetydigt. Ved at klargøre, dels hvilke kriterier der bør indgå i en systematisk vurdering, dels hvilke andre hensyn af mere skønsmæssig karakter der er lagt vægt på, kan man dog komme længere i retning af en gennemsnitlig og nyttig stillingtagen til, om et valg er "godt nok".
Udgivelsesdato: September
Original languageDanish
JournalPolitica - Tidsskrift for politisk videnskab
Volume27
Issue3
Pages (from-to)332-341
ISSN0105-0710
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • "free and fair", election monitoring standrads

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 858053