Hvordan skal en bidragsmodel for klimatilpasning se ud?

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Abstract

I rapporten opstilles en teoretisk ramme for, hvem der opnår gevinsterne af klimatilpasningstiltag. Med udgangspunkt i velfærdsøkonomisk nytteetik diskuteres efterfølgende, hvorledes bidragsmodeller bør konstrueres, så dem der opnår gevinsterne af et klimatilpasningstiltag, også er dem, der bidrager til klimatilpasningens gennemførsel og vedligeholdelse.

I rapporten konkluderes det, at bidragsmodeller bør tage udgangspunkt i individuel nytteetisk fairness, hvor fairness bedømmes ud fra om individet er bedre stillet efter klimatilpasningstiltaget i forhold til før implementeringen af klimatilpasningstiltaget, når bidraget medregnes. Gevinsten af klimatilpasningstiltag er den reducerede eksponering i forhold til klimahændelser, der kan føre til materielle og ikke-materielle omkostninger for husholdninger og virksomheder. En bidragsmodel bør tage udgangspunkt i disse gevinster, da andre mulige gevinster af klimatilpasningstiltag ikke er af en størrelsesorden, der berettiger et særskilt fokus.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages36
ISBN (Print)978-87-7156-660-4
Publication statusPublished - 2022
SeriesTeknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number229

Cite this