Aarhus University Seal

Hvordan motiveres og engageres mænd 55+ til sunde(re) spisevaner?

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

Links

Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev og faktaarket
Mænd i aldersgruppen over 55 år (55+) har vist sig at være en særligt udfordrende gruppe, når det kommer til helbred og sundhedsfremme. Denne rapport har til hensigt at afdække spørgsmål omkring, hvordan mænd 55+ kan støttes i forhold til etablering og fastholdelse af sunde spisevaner. Først undersøges målgruppens sundhedsstatus og madvaner gennem spørgeskemadata; herefter søger undersøgelsen at kortlægge, hvilke sundhedsfremmende initiativer, der findes i ind- og udland, samt effekten heraf. Flere faktorer har betydning for mænds sundhed, og især ensomhed viser sig at have negativ indflydelse. Det viser sig da også, at det især er interventioner med sociale aspekter, der kan motivere de danske mænd over 55 år til sundere madvaner. Ændringer i madvaner skal af mændene opleves som effektive og lystbetonede, og netop de sociale forhold lader til at have indflydelse på mændenes lyst til at deltage i sundhedsfremmende tilbud.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherDCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
Number of pages96
ISBN (Print)978-87-93998-12-4
Commissioning bodyFødevarestyrelsen
Publication statusPublished - May 2020
SeriesDCA rapport
Number172
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 187811914