Hvordan bruger mænd museer?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Den typiske museumsbruger er stadig en ældre, veluddannet kvinde. I 2017 havde de danske statsanerkendte og statslige museer 12,3 mio. besøgende, der ifølge Den Nationale Brugerundersøgelse fordelte sig med 39 % mænd og 61 % kvinder. Det vil sige 2,7 mio. flere kvinder end mænd. Der er med andre ord intet nyt under solen: Kvinder kan bare bedre lide at gå på museum, mens mænd foretrækker at bruge deres fritid på f.eks. at være trænere for det lokale miniputhold eller spille guitar. Men hvad ved vi egentlig om bevæggrundene bag denne efterhånden statistisk veldokumenterede kønslige skævhed mellem museernes brugere? En undren over denne kvantitative ulighed var den 18. december 2018 udgangspunkt for seminaret ’How Men Use Museums’ på Aarhus Universitet. Her diskuterede et tværfagligt panel af oplægsholdere fra museer og universiteter, hvordan og hvorfor man skal undersøge mænds brug af museer – og om man i det hele taget kan. Der findes p.t. ikke megen forskning i emnet, og formålet med seminaret var at komme på sporet af et forskningsspørgsmål, der kan udfoldes i et projekt, som vi forventer at udvikle i løbet af det kommende år.
Original languageDanish
JournalDanske Museer
Volume2019
Issue1
Pages (from-to)10-14
Number of pages4
ISSN0904-0579
Publication statusPublished - Mar 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 145483023