Hvordan bevarer vi heden i Danmark: tilstand, mulig pleje og genopretning

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

  • TR160

    Final published version, 3.88 MB, PDF document

Links

Heden er en naturtype med en helt særlig værdi, både kulturhistorisk,
landskabsmæssigt, og for bevarelse af biodiversitet. Den er samtidigt en af de
naturtyper, hvor mest er tabt de sidste 100 år, og stadig i dag blandt de mest
pressede naturtyper. Tilbagegangen i dag skyldes primært kvælstofbelastning og
mangel på ekstensiv drift / naturpleje. Bevarelse af heden vil kræve
naturgenopretning, der forøger arealet og sammenbinder nogle af de små,
fragmenterede hedeområder og iværksættelse af naturpleje, der genskaber
dynamikken fra den tidligere ekstensive drift af heden og fjerner tilført og
akkumuleret kvælstof fra heden.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages50
ISBN (Print)978-87-7156-467-9
Publication statusPublished - 2020
SeriesAarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport
Number160
ISSN2244-999X

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 175632463