Hvem er Gud i nyere danske salmer? Formålet med bibelhenvisningerne i Salmedatabasens salmekommentarer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Artiklen tager udgangspunkt i svenske Sofia Wastessons skelnen mellem hvad der i en salme henviser til fortiden (’berättelse’), og hvad der gælder nutiden (’språkhandling’). I Den Danske Salmebog findes meget få salmer, som ikke indeholder en ’berättelse’, dvs. en henvisning til begivenheder i fortiden, som kan begrunde henvendelsen til Gud. I Salmernes Bog gælder det samme. På den baggrund undersøges det, hvordan henvisninger til fortiden (her bibelske tekster) indgår i nyere danske salmer som bidrag til at forstå, hvem den Gud er, som salmen taler om og til. I undersøgelsen indgår salmer af Johannes Møllehave, Jørgen Gustava Brandt, Nikolaj Paakjær, Carina Wøhlk, Jonas Breum, Holger Lissner, Niels Johansen, Lisbeth Smedegaard Andersen og Simon Grotrian. Artiklen slutter med afsnit om intertekstualitet som litterært begreb og som betegnelse for selve gudstjenesten.
Original languageDanish
Article number1-2
JournalHymnologi: Nordisk Tidsskrift
Volume48
Issue1-2
Pages (from-to)30-47
Number of pages18
ISSN1901-5976
Publication statusPublished - May 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 158607087