”Hvad vil du være?” Skolenarrativers betydning for transition

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Uddannelse er en stadig vigtigere social markør for, hvordan ungdomslivet og tilværelsen aktuelt og senere hen kommer til at forme sig. Det gør det risikabelt for alle unges væren og tilblivelse, hvis de mistrives på måder, hvor de må afbryde skolegang og uddannelse. Negative skolenarrativer ser ud til at forstærke sociale forskelle på ungdomsliv på både kort og lang sigt. Imidlertid er der stadig forskel på de mulighedsbetingelser unge fra forskellige sociale baggrunde har. I et transitionsperspektiv risikerer unge som uanset årsager ikke er i stand til at klare en overgang, som fx at blive erklæret uddannelsesparate, at blive fanget i en gråzone mellem ungdom og voksendom, hvor de hverken tilkendes værdi som unge eller som voksne. I artiklen møder vi unge, fra netop denne gråzone, som man i et kommunalt beskæftigelsesprojekt forsøger at skubbe tilbage på transitionssporet. På baggrund af en tværgående diskussion af ungdoms- og transitionsforskning og med nedslag i empirien af sårbare unge på kanten af uddannelsessystemet afsøges, hvordan krav til og betingelser for unges deltagelse i skole og uddannelse medvirker til at producere og reproducere sociale forskelle og udenforskab i dag.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Volume2
Issue18
Pages (from-to)60-70
Number of pages11
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - May 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 124130353