Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for Quality Learning at University« (2003) inkluderer Biggs classroom
climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der
kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle
udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Issue5
Pages (from-to)10-15
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2008

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 54202094

30885 / i28