Husker du? Nutidig genlyd af fortid: Om reklamefilms brug af musik og lyd som nostalgi og kulturel erindring

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I reklamefilm inddrages ofte minder og nostalgi. Det er artiklens intention at undersøge, hvorvidt forskellige kategoriseringer af nostalgi kan bidrage til en forståelse og identifikation af betydningen af musik og lyd i reklamefilm, og hvorvidt disse meningsfuldt kan inddrages i en analyse af det specifikke samspil mellem billede, musik og lyd. Artiklen undersøger hvordan lyden i en række reklamefilm for marmelade fra Den gamle Fabrik på forskellig måde tematiserer nostalgi og erindring. Hvor nostalgi i sin oprindeligt beskrevne form havde længslen efter et bestemt sted som sit mål, refererer den moderne nostalgi til længsel efter (for)tid. Min tese er, at lyden er en vigtig formidler af den forgangne tid, som de følgende analyserede filmserier fremstiller som positiv. Reklamefilmen kan ikke aktivere nærsansernes lugt og smag og dermed være
den kilde til erindring, som Proust genoplevede – nemlig en personlig præget erindring, ufrivilligt vækket til live af sanserne. I reklamerne iscenesættes det forgange via syn og lyd, og det sker forskelligt i de fire valgte reklameserier – med lyden af fortid som en underlæggende tidslig markør.
Original languageDanish
JournalDanish Musicology Online
VolumeDMO special edition 2012
Pages (from-to)50-74
Number of pages25
ISSN1904-237X
Publication statusPublished - 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 40657678