Hjernen og læring

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

Hjernen og læring bygger på de seneste 15-20 års forskningsresultater i spændingsfeltet mellem neurovidenskab, psykologi og pædagogik. På baggrund af denne viden om, hvordan hjernen arbejder, får læseren praktiske redskaber til at tilrettelægge undervisning og egen læring så effektivt som muligt.

I Del I får læseren en overskuelig introduktion til de dele af hjernens anatomi, der er vigtige i forbindelse med læring, og det bliver vist, hvordan hjernen omsætter sanseindtryk til viden.

I del II får læseren indsigt i 26 forhold, der har indflydelse på læringsprocesser, for eksempel hjernens plasticitet, følelser, metarefleksion, feedback og motivation. Hvert forhold bliver beskrevet ud fra dets betydning for underviserens tilrettelægning af undervisningen og for den studerendes udbytte af undervisningen.

Hjernen og læring henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser på professionshøjskoler og universiteter og kan også bruges af lærere på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Number of pages239
ISBN (Print)9788750044703
Publication statusPublished - 23 Mar 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 99057890

30885 / i28