Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Helhedsorienteret undervisning: evaluering af helhedsorienteret undervisning som pædagogisk værktøj på spor 2

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

Standard

Helhedsorienteret undervisning : evaluering af helhedsorienteret undervisning som pædagogisk værktøj på spor 2. / Wahlgren, Bjarne; Mariager-Anderson, Kristina.

Helhedsorienteret undervisning. København : Rambøll Management, 2017. p. 29-44.

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@inbook{8440bec41a664047b947d324f9d55216,
title = "Helhedsorienteret undervisning: evaluering af helhedsorienteret undervisning som p{\ae}dagogisk v{\ae}rkt{\o}j p{\aa} spor 2",
abstract = "SAMMENFATNINGI denne evalueringsrapport pr{\ae}senterer Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (herefter NCK) og Ramb{\o}ll Management Consulting (herefter Ramb{\o}ll) den v{\ae}rkt{\o}jsspecifikke evaluering af Helhedsorienteret Undervisning som p{\ae}dagogisk v{\ae}rkt{\o}j p{\aa} de otte implementeringsskoler i spor 2.Rapporten er udarbejdet i februar-marts 2017 og indg{\aa}r som et element i den samlede evaluering af FastholdelsesTaskforcen, som Ramb{\o}ll og NCK gennemf{\o}rer efter opdrag af Undervis¬ningsministeriet.Evalueringen er en kombineret effekt- og virkningsevaluering. Form{\aa}let med den kvantitative effektanalyse er at unders{\o}ge, om Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt p{\aa} fastholdelsen af elever p{\aa} implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er form{\aa}let at afd{\ae}kke, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af v{\ae}rkt{\o}jet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter.KonklusionerFastholdelsesTaskforcen p{\aa}begyndte i 2014 samarbejdet med otte implementeringsskoler om forberedelse og gennemf{\o}relse af kompetenceudviklingsforl{\o}bet Helhedsorienteret Undervisning rettet mod l{\ae}rere p{\aa} grundforl{\o}bene. Ca. 77 l{\ae}rere, tovholdere og ledere har v{\ae}ret tilmeldt kompetenceudviklingen, der har haft en varighed p{\aa} ca. 12 m{\aa}neder.Effektanalysen viser, at FastholdelsesTaskforcens indsats med Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt p{\aa} fastholdelsen af elever inden for de f{\o}rste 90 dage af grundforl{\o}bet. Analysen viser ogs{\aa}, at fastholdelseseffekten er den samme for elever i taskforcens m{\aa}lgruppe som for elever p{\aa} erhvervsuddannelsernes grundforl{\o}b generelt. Virkningsevalueringen viser, at det p{\ae}dagogiske v{\ae}rkt{\o}j Helhedsorienteret Undervisning er implementeret p{\aa} skolerne. Opfattelsen af, hvad der er indholdet i v{\ae}rkt{\o}jet, varierer skolerne imellem. Graden af implementering er forskellig p{\aa} de fire skoler, hvor der er afholdt casebes{\o}g. Virkningsevalueringen viser, at Helhedsorienteret Undervisning i lidt forskellige udformninger indg{\aa}r som et v{\ae}sentligt element i l{\ae}rernes undervisning. Den viser ogs{\aa}, at andre p{\ae}dagogiske tiltag, fx l{\ae}rernes relationskompetence, anvendes sidel{\o}bende. Den dokumenterede effekt p{\aa} fastholdelsen er derfor en konsekvens af den samlede indsats. Sammenfattende vurderes det, at f{\o}lgende faktorer har betydning for implementeringen af Helhedsorienteret Undervisning :•Ledelsens opbakning. Det er vigtigt, at ledernes opbakning til indf{\o}relsen af Helhedsorienteret Undervisning udm{\o}ntes i handlinger og ikke kun har symbolsk karakter. Jo mere aktivt lederne indg{\aa}r i arbejdet med implementeringen, jo st{\o}rre {\ae}ndring i undervisningspraksis.•Ledernes deltagelse. Det vurderes som positivt, at lederne deltager i l{\ae}rernes kompetenceudviklingsproces.•Tilstr{\ae}kkelig tid til forandring. Det vurderes som positivt, at der afs{\ae}ttes tid til imple-menteringen, og at dette synligg{\o}res.•Organisering. Det vurderes som positivt, at ledelsen etablerer teams, der sammen im-plementerer Helhedsorienteret Undervisning.•Formen for l{\ae}rernes kompetenceudvikling. Den del af kompetenceudviklingen, der er forankret p{\aa} skolen, har v{\ae}sentlig st{\o}rre betydning end kursusaktiviteterne.•Kompetencer. L{\ae}rernes kompetencer inden kompetenceudviklingen og l{\ae}rernes motivation b{\o}r v{\ae}re afstemt i forhold til indf{\o}relsen af Helhedsorienteret Undervisning. {\AE}ndringerne er st{\o}rst i de sammenh{\ae}nge, hvor l{\ae}rerne eftersp{\o}rger nye p{\ae}dagogiske v{\ae}rkt{\o}jer og oplever nytten heraf.•Modstand mod forandring. Erfarne l{\ae}rergrupper kan v{\ae}re en barriere for {\ae}ndring og fornyelse, hvis ikke l{\ae}rernes erfaringer anvendes konstruktivt i forbindelse med implementeringen. •L{\ae}rernes undervisning. Det er vigtigt, at l{\ae}rerne st{\o}ttes og tr{\ae}nes i at overf{\o}re nye kompetencer til konkrete elementer i deres undervisning, s{\aa} de realiserer principper fra Helhedsorienteret Undervisning i dagligdagen.•Opfattelsen af frafalds{\aa}rsager. L{\ae}rerne og eleverne er positive over for Helhedsorienteret Undervisning, men till{\ae}gger ikke Helhedsorienteret Undervisning afg{\o}rende betydning for fastholdelsen. Begge grupper mener, at andre faktorer spiller en st{\o}rre rolle. Det er derfor vigtigt at se fastholdelsesprocessen som et samspil af flere faktorer.",
keywords = "Frafald, Helhedsorientering, Kompetenceudvikling, Erhvervsuddannelse, Undervisning, Motivation",
author = "Bjarne Wahlgren and Kristina Mariager-Anderson",
year = "2017",
language = "Dansk",
pages = "29--44",
booktitle = "Helhedsorienteret undervisning",
publisher = "Ramb{\o}ll Management",

}

RIS

TY - GEN

T1 - Helhedsorienteret undervisning

T2 - evaluering af helhedsorienteret undervisning som pædagogisk værktøj på spor 2

AU - Wahlgren, Bjarne

AU - Mariager-Anderson, Kristina

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - SAMMENFATNINGI denne evalueringsrapport præsenterer Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (herefter NCK) og Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) den værktøjsspecifikke evaluering af Helhedsorienteret Undervisning som pædagogisk værktøj på de otte implementeringsskoler i spor 2.Rapporten er udarbejdet i februar-marts 2017 og indgår som et element i den samlede evaluering af FastholdelsesTaskforcen, som Rambøll og NCK gennemfører efter opdrag af Undervis¬ningsministeriet.Evalueringen er en kombineret effekt- og virkningsevaluering. Formålet med den kvantitative effektanalyse er at undersøge, om Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af værktøjet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter.KonklusionerFastholdelsesTaskforcen påbegyndte i 2014 samarbejdet med otte implementeringsskoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbet Helhedsorienteret Undervisning rettet mod lærere på grundforløbene. Ca. 77 lærere, tovholdere og ledere har været tilmeldt kompetenceudviklingen, der har haft en varighed på ca. 12 måneder.Effektanalysen viser, at FastholdelsesTaskforcens indsats med Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever inden for de første 90 dage af grundforløbet. Analysen viser også, at fastholdelseseffekten er den samme for elever i taskforcens målgruppe som for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb generelt. Virkningsevalueringen viser, at det pædagogiske værktøj Helhedsorienteret Undervisning er implementeret på skolerne. Opfattelsen af, hvad der er indholdet i værktøjet, varierer skolerne imellem. Graden af implementering er forskellig på de fire skoler, hvor der er afholdt casebesøg. Virkningsevalueringen viser, at Helhedsorienteret Undervisning i lidt forskellige udformninger indgår som et væsentligt element i lærernes undervisning. Den viser også, at andre pædagogiske tiltag, fx lærernes relationskompetence, anvendes sideløbende. Den dokumenterede effekt på fastholdelsen er derfor en konsekvens af den samlede indsats. Sammenfattende vurderes det, at følgende faktorer har betydning for implementeringen af Helhedsorienteret Undervisning :•Ledelsens opbakning. Det er vigtigt, at ledernes opbakning til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning udmøntes i handlinger og ikke kun har symbolsk karakter. Jo mere aktivt lederne indgår i arbejdet med implementeringen, jo større ændring i undervisningspraksis.•Ledernes deltagelse. Det vurderes som positivt, at lederne deltager i lærernes kompetenceudviklingsproces.•Tilstrækkelig tid til forandring. Det vurderes som positivt, at der afsættes tid til imple-menteringen, og at dette synliggøres.•Organisering. Det vurderes som positivt, at ledelsen etablerer teams, der sammen im-plementerer Helhedsorienteret Undervisning.•Formen for lærernes kompetenceudvikling. Den del af kompetenceudviklingen, der er forankret på skolen, har væsentlig større betydning end kursusaktiviteterne.•Kompetencer. Lærernes kompetencer inden kompetenceudviklingen og lærernes motivation bør være afstemt i forhold til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning. Ændringerne er størst i de sammenhænge, hvor lærerne efterspørger nye pædagogiske værktøjer og oplever nytten heraf.•Modstand mod forandring. Erfarne lærergrupper kan være en barriere for ændring og fornyelse, hvis ikke lærernes erfaringer anvendes konstruktivt i forbindelse med implementeringen. •Lærernes undervisning. Det er vigtigt, at lærerne støttes og trænes i at overføre nye kompetencer til konkrete elementer i deres undervisning, så de realiserer principper fra Helhedsorienteret Undervisning i dagligdagen.•Opfattelsen af frafaldsårsager. Lærerne og eleverne er positive over for Helhedsorienteret Undervisning, men tillægger ikke Helhedsorienteret Undervisning afgørende betydning for fastholdelsen. Begge grupper mener, at andre faktorer spiller en større rolle. Det er derfor vigtigt at se fastholdelsesprocessen som et samspil af flere faktorer.

AB - SAMMENFATNINGI denne evalueringsrapport præsenterer Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (herefter NCK) og Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) den værktøjsspecifikke evaluering af Helhedsorienteret Undervisning som pædagogisk værktøj på de otte implementeringsskoler i spor 2.Rapporten er udarbejdet i februar-marts 2017 og indgår som et element i den samlede evaluering af FastholdelsesTaskforcen, som Rambøll og NCK gennemfører efter opdrag af Undervis¬ningsministeriet.Evalueringen er en kombineret effekt- og virkningsevaluering. Formålet med den kvantitative effektanalyse er at undersøge, om Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af værktøjet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter.KonklusionerFastholdelsesTaskforcen påbegyndte i 2014 samarbejdet med otte implementeringsskoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbet Helhedsorienteret Undervisning rettet mod lærere på grundforløbene. Ca. 77 lærere, tovholdere og ledere har været tilmeldt kompetenceudviklingen, der har haft en varighed på ca. 12 måneder.Effektanalysen viser, at FastholdelsesTaskforcens indsats med Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever inden for de første 90 dage af grundforløbet. Analysen viser også, at fastholdelseseffekten er den samme for elever i taskforcens målgruppe som for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb generelt. Virkningsevalueringen viser, at det pædagogiske værktøj Helhedsorienteret Undervisning er implementeret på skolerne. Opfattelsen af, hvad der er indholdet i værktøjet, varierer skolerne imellem. Graden af implementering er forskellig på de fire skoler, hvor der er afholdt casebesøg. Virkningsevalueringen viser, at Helhedsorienteret Undervisning i lidt forskellige udformninger indgår som et væsentligt element i lærernes undervisning. Den viser også, at andre pædagogiske tiltag, fx lærernes relationskompetence, anvendes sideløbende. Den dokumenterede effekt på fastholdelsen er derfor en konsekvens af den samlede indsats. Sammenfattende vurderes det, at følgende faktorer har betydning for implementeringen af Helhedsorienteret Undervisning :•Ledelsens opbakning. Det er vigtigt, at ledernes opbakning til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning udmøntes i handlinger og ikke kun har symbolsk karakter. Jo mere aktivt lederne indgår i arbejdet med implementeringen, jo større ændring i undervisningspraksis.•Ledernes deltagelse. Det vurderes som positivt, at lederne deltager i lærernes kompetenceudviklingsproces.•Tilstrækkelig tid til forandring. Det vurderes som positivt, at der afsættes tid til imple-menteringen, og at dette synliggøres.•Organisering. Det vurderes som positivt, at ledelsen etablerer teams, der sammen im-plementerer Helhedsorienteret Undervisning.•Formen for lærernes kompetenceudvikling. Den del af kompetenceudviklingen, der er forankret på skolen, har væsentlig større betydning end kursusaktiviteterne.•Kompetencer. Lærernes kompetencer inden kompetenceudviklingen og lærernes motivation bør være afstemt i forhold til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning. Ændringerne er størst i de sammenhænge, hvor lærerne efterspørger nye pædagogiske værktøjer og oplever nytten heraf.•Modstand mod forandring. Erfarne lærergrupper kan være en barriere for ændring og fornyelse, hvis ikke lærernes erfaringer anvendes konstruktivt i forbindelse med implementeringen. •Lærernes undervisning. Det er vigtigt, at lærerne støttes og trænes i at overføre nye kompetencer til konkrete elementer i deres undervisning, så de realiserer principper fra Helhedsorienteret Undervisning i dagligdagen.•Opfattelsen af frafaldsårsager. Lærerne og eleverne er positive over for Helhedsorienteret Undervisning, men tillægger ikke Helhedsorienteret Undervisning afgørende betydning for fastholdelsen. Begge grupper mener, at andre faktorer spiller en større rolle. Det er derfor vigtigt at se fastholdelsesprocessen som et samspil af flere faktorer.

KW - Frafald

KW - Helhedsorientering

KW - Kompetenceudvikling

KW - Erhvervsuddannelse

KW - Undervisning

KW - Motivation

UR - http://fahot.dk/FastholdelsesTaskforce/~/BFAU/Content/Nyheder/2017/170402-FastholdelsesTaskforcens-vaerktoejsspcifikke-evalueringsrapporter-er-nu-offentliggjorte

M3 - Bidrag til rapport

SP - 29

EP - 44

BT - Helhedsorienteret undervisning

PB - Rambøll Management

CY - København

ER -