Helbredseffekter og eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Links

Denne rapport beskriver emissioner fra halmfyr i Danmark, og de helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger, som emissionerne giver anledning til. Endvidere er beregnet, hvor mange mennesker der bor inden for forskellige afstande af halmfyr, og dette er vurderet i forhold til afstandskrav fra halmfyr til nærmeste nabo. Afstandskrav er opstillet af Miljøstyrelsen for indirekte regulering af skorstenshøjder for halmfyr.
Original languageDanish
PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages44
ISBN (Print)978-87-7156-406-8
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - 1 Jun 2019
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number322

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 172234270