Hard to reach – easy to ignore: Manglende forskning blandt etniske minoriteter

Jahan Shabnam, Hanne Bess Boelsbjerg

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Abstract

En stigende andel af den aeldre befolkning i Danmark har anden etnisk baggrund. Der er derfor et stigende pleje-og behandlingsbehov blandt mennesker, hvor moders-målet ikke er dansk. Til trods herfor er det sjaeldent, at etniske minoritetspatienter og deres pårørende inddrages i forskning, der vedrører deres behov for palliation. Med udgangspunkt i flere danske forskningsprojekter afdaekkes barrierer for denne forskning. Visse barrierer kan betragtes som generelle for den sundhedsfaglige forskning. Allige-vel er det noget, som forskere og sundhedsprofessionelle inden for det palliative felt helst undlader at forholde sig til. Artiklen eksemplificerer tiltag, der kan medvirke til at sikre, at patienter og pårørende med etnisk minoritets-baggrund inddrages i forskning
Original languageDanish
JournalOmsorg
Volume2023
Issue4
Pages (from-to)27-32
ISSN0800-7489
Publication statusPublished - Dec 2023

Cite this