Aarhus University Seal

Grammatik in bilingualen Wörterbüchern: Bericht über ein Symposium in Kopenhagen am 18.2 und 19.2.1995

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Almensproglige ordbøger indeholder - i modsætning til fagordbøger - traditionelt mange grammatiske oplysninger. De er dog ikke altid indarbejdet optimalt. Der kan dels foreslås mere hensigtsmæssige leksikografiske koncepter, dels er de foreliggende grammatiske informationer ikke sjældent unøjagtige eller i modstrid med almindelig sprogbrug. Disse kritikpunkter kan i særlig grad rettes mod bilingvale ordbøger, her specielt mod bilingvale fagordbøger. På et nordisk symposium med 15 særligt indbudte foredragsholdere blev der fremlagt forslag til nye ordbogskoncepter, der specielt retter sig mod nordiske ordbøger.
Original languageGerman
JournalLexicographica: International Annual for Lexicography / Revue Internationale de Lexicographie / Internationales Jahrbuch für Lexikographie
Volume11/1995
Pages (from-to)252-258
Number of pages6
ISSN0175-6206
Publication statusPublished - 1995

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316585