Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gameplay Corporeality: the corporeal-locomotive dimension in gameplay activity and experience

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Standard

Gameplay Corporeality : the corporeal-locomotive dimension in gameplay activity and experience. / Nørgård, Rikke Toft.

2013. 269 p.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@phdthesis{dd65b5066f7e4e4586c5cf99ccffae26,
title = "Gameplay Corporeality: the corporeal-locomotive dimension in gameplay activity and experience",
abstract = "N{\ae}rv{\ae}rende afhandlings hovedargument er at kropslighed og kropsbev{\ae}gelse udg{\o}r en signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i digitale spilaktiviteter og spiloplevelser. En dimension der er v{\ae}rd at udforske og unders{\o}ge i sin egen ret. F{\o}lgelig udvikler og pr{\ae}sentere afhandlingen et metodisk s{\aa} vel som et begrebsm{\ae}ssigt rammev{\ae}rk for den kropslige bev{\ae}gelsesdimension i spilaktiviteter, -oplevelser og -erfaringer som er baseret p{\aa} empirisk funderede observationer af computerspilleres aktiviteter og oplevelser i offscreen-onscreen spilverdner s{\aa}vel som {\textquoteright}remixede{\textquoteright} analyser af disse observationer gennem bearbejdelse og implementering af udefrakommende begreber og rammev{\ae}rk s{\aa}som {\textquoteright}kropsfilosofi,{\textquoteright} {\textquoteright}bev{\ae}gelsesfilosofi,{\textquoteright} {\textquoteright}perceptionsteori,{\textquoteright} {\textquoteright}l{\ae}ringsteori{\textquoteright} og {\textquoteright}h{\aa}ndv{\ae}rk.{\textquoteright} Sigtet med afhandlingen er at beskrive hvad begrebet {\textquoteright}spil-kropslighed{\textquoteright} d{\ae}kker over og medf{\o}rer inden for computerspilsteori; det vil sige en unders{\o}gelse af hvordan spil-kropslighed strukturerer vores spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer indenfor spilverdner samt hvorledes kropsbev{\ae}gelse i computerspil udg{\o}r en s{\ae}regen, signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i sin egen ret. Mere specifikt unders{\o}ger afhandlingen hvordan spillerens kropsbev{\ae}gelse skaber hans eller hendes spilaktivitet samt hvordan spilverdners bev{\ae}gelsesm{\ae}ssige kompositioner og koreografier former og strukturerer spillerens aktivitet, oplevelse og erfaring.Afhandlingen falder i overordnede dele: 1) en kortl{\ae}gning og kritisk unders{\o}gelse a feltet inden for computerspilsforskning for s{\aa}ledes at blive i stand til at kortl{\ae}gge potentielle uopdagede omr{\aa}der inden for forskningsfeltet; 2) udviklingen af et metodisk rammev{\ae}rk der muligg{\o}r udforskningen og udviklingen af et s{\aa}dant uopdaget omr{\aa}de – kropsbev{\ae}gelse i computerspil; og 3) udviklingen af et begrebsm{\ae}ssigt rammev{\ae}rk for den kropslige og bev{\ae}gelsesm{\ae}ssige dimension i spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer funderet i empiriske observationer og analyser af faktiske kropslige spilaktiviteter.Som en fundamental dimension inden for spil, spillere og spilaktivitet og som en oplevelsesm{\ae}ssig og ekspressiv dimension i det hele taget er kropsbev{\ae}gelse en dynamisk {\textquoteright}livgiver{\textquoteright} til subjektet, objektet og den aktivitet der udspiller sig imellem dem. Samtidig udg{\o}r kropsbev{\ae}gelse i det hele taget og kropsbev{\ae}gelse i spilaktiviteter i s{\ae}rdeleshed en s{\ae}regen dimension i subjektets forhold til objekter (s{\aa}som computerspil) idet den er en igangs{\ae}tter af bev{\ae}gelsesm{\ae}ssige aktiviteter (s{\aa}som at spille computerspil) med dem. Hvad ang{\aa}r forskning i spil, spillere og spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer er afhandlingens kropslige og bev{\ae}gelsesm{\ae}ssige perspektiv ment som et bidrag til den m{\aa}de vi omtaler og t{\ae}nker over spil, spillere, spilaktiviteter – og s{\aa}ledes ogs{\aa} over aktiviteter, oplevelser og erfaringer i spilverdner. Afhandlingens foresl{\aa}ede begreb om {\textquoteright}spil-kropslighed{\textquoteright} understreger livfuldheden og det konkrete kropslige n{\ae}rv{\ae}r og engagement samt den kropslige opslughthed der kendetegner spilaktiviteter s{\aa}vel som den centrale rolle {\textquoteright}den bev{\ae}gede{\textquoteright} og {\textquoteright}den bev{\ae}gende{\textquoteright} computerspiller spiller i spilverdner. ",
keywords = "Computerspilsforskning, computerspil, digitale spil, computerspillere, spilinteraktion, spiloplevelse, F{\ae}nomenografi, F{\ae}nomenologi, remix methods, kropsf{\ae}nom{\ae}nologi, kropsinteraktioner, kropslig erkendelse, Computer Games, game studies, digital games",
author = "N{\o}rg{\aa}rd, {Rikke Toft}",
year = "2013",
month = sep,
day = "1",
language = "English",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Gameplay Corporeality

T2 - the corporeal-locomotive dimension in gameplay activity and experience

AU - Nørgård, Rikke Toft

PY - 2013/9/1

Y1 - 2013/9/1

N2 - Nærværende afhandlings hovedargument er at kropslighed og kropsbevægelse udgør en signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i digitale spilaktiviteter og spiloplevelser. En dimension der er værd at udforske og undersøge i sin egen ret. Følgelig udvikler og præsentere afhandlingen et metodisk så vel som et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige bevægelsesdimension i spilaktiviteter, -oplevelser og -erfaringer som er baseret på empirisk funderede observationer af computerspilleres aktiviteter og oplevelser i offscreen-onscreen spilverdner såvel som ’remixede’ analyser af disse observationer gennem bearbejdelse og implementering af udefrakommende begreber og rammeværk såsom ’kropsfilosofi,’ ’bevægelsesfilosofi,’ ’perceptionsteori,’ ’læringsteori’ og ’håndværk.’ Sigtet med afhandlingen er at beskrive hvad begrebet ’spil-kropslighed’ dækker over og medfører inden for computerspilsteori; det vil sige en undersøgelse af hvordan spil-kropslighed strukturerer vores spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer indenfor spilverdner samt hvorledes kropsbevægelse i computerspil udgør en særegen, signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i sin egen ret. Mere specifikt undersøger afhandlingen hvordan spillerens kropsbevægelse skaber hans eller hendes spilaktivitet samt hvordan spilverdners bevægelsesmæssige kompositioner og koreografier former og strukturerer spillerens aktivitet, oplevelse og erfaring.Afhandlingen falder i overordnede dele: 1) en kortlægning og kritisk undersøgelse a feltet inden for computerspilsforskning for således at blive i stand til at kortlægge potentielle uopdagede områder inden for forskningsfeltet; 2) udviklingen af et metodisk rammeværk der muliggør udforskningen og udviklingen af et sådant uopdaget område – kropsbevægelse i computerspil; og 3) udviklingen af et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige og bevægelsesmæssige dimension i spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer funderet i empiriske observationer og analyser af faktiske kropslige spilaktiviteter.Som en fundamental dimension inden for spil, spillere og spilaktivitet og som en oplevelsesmæssig og ekspressiv dimension i det hele taget er kropsbevægelse en dynamisk ’livgiver’ til subjektet, objektet og den aktivitet der udspiller sig imellem dem. Samtidig udgør kropsbevægelse i det hele taget og kropsbevægelse i spilaktiviteter i særdeleshed en særegen dimension i subjektets forhold til objekter (såsom computerspil) idet den er en igangsætter af bevægelsesmæssige aktiviteter (såsom at spille computerspil) med dem. Hvad angår forskning i spil, spillere og spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer er afhandlingens kropslige og bevægelsesmæssige perspektiv ment som et bidrag til den måde vi omtaler og tænker over spil, spillere, spilaktiviteter – og således også over aktiviteter, oplevelser og erfaringer i spilverdner. Afhandlingens foreslåede begreb om ’spil-kropslighed’ understreger livfuldheden og det konkrete kropslige nærvær og engagement samt den kropslige opslughthed der kendetegner spilaktiviteter såvel som den centrale rolle ’den bevægede’ og ’den bevægende’ computerspiller spiller i spilverdner.

AB - Nærværende afhandlings hovedargument er at kropslighed og kropsbevægelse udgør en signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i digitale spilaktiviteter og spiloplevelser. En dimension der er værd at udforske og undersøge i sin egen ret. Følgelig udvikler og præsentere afhandlingen et metodisk så vel som et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige bevægelsesdimension i spilaktiviteter, -oplevelser og -erfaringer som er baseret på empirisk funderede observationer af computerspilleres aktiviteter og oplevelser i offscreen-onscreen spilverdner såvel som ’remixede’ analyser af disse observationer gennem bearbejdelse og implementering af udefrakommende begreber og rammeværk såsom ’kropsfilosofi,’ ’bevægelsesfilosofi,’ ’perceptionsteori,’ ’læringsteori’ og ’håndværk.’ Sigtet med afhandlingen er at beskrive hvad begrebet ’spil-kropslighed’ dækker over og medfører inden for computerspilsteori; det vil sige en undersøgelse af hvordan spil-kropslighed strukturerer vores spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer indenfor spilverdner samt hvorledes kropsbevægelse i computerspil udgør en særegen, signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i sin egen ret. Mere specifikt undersøger afhandlingen hvordan spillerens kropsbevægelse skaber hans eller hendes spilaktivitet samt hvordan spilverdners bevægelsesmæssige kompositioner og koreografier former og strukturerer spillerens aktivitet, oplevelse og erfaring.Afhandlingen falder i overordnede dele: 1) en kortlægning og kritisk undersøgelse a feltet inden for computerspilsforskning for således at blive i stand til at kortlægge potentielle uopdagede områder inden for forskningsfeltet; 2) udviklingen af et metodisk rammeværk der muliggør udforskningen og udviklingen af et sådant uopdaget område – kropsbevægelse i computerspil; og 3) udviklingen af et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige og bevægelsesmæssige dimension i spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer funderet i empiriske observationer og analyser af faktiske kropslige spilaktiviteter.Som en fundamental dimension inden for spil, spillere og spilaktivitet og som en oplevelsesmæssig og ekspressiv dimension i det hele taget er kropsbevægelse en dynamisk ’livgiver’ til subjektet, objektet og den aktivitet der udspiller sig imellem dem. Samtidig udgør kropsbevægelse i det hele taget og kropsbevægelse i spilaktiviteter i særdeleshed en særegen dimension i subjektets forhold til objekter (såsom computerspil) idet den er en igangsætter af bevægelsesmæssige aktiviteter (såsom at spille computerspil) med dem. Hvad angår forskning i spil, spillere og spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer er afhandlingens kropslige og bevægelsesmæssige perspektiv ment som et bidrag til den måde vi omtaler og tænker over spil, spillere, spilaktiviteter – og således også over aktiviteter, oplevelser og erfaringer i spilverdner. Afhandlingens foreslåede begreb om ’spil-kropslighed’ understreger livfuldheden og det konkrete kropslige nærvær og engagement samt den kropslige opslughthed der kendetegner spilaktiviteter såvel som den centrale rolle ’den bevægede’ og ’den bevægende’ computerspiller spiller i spilverdner.

KW - Computerspilsforskning

KW - computerspil

KW - digitale spil

KW - computerspillere

KW - spilinteraktion

KW - spiloplevelse

KW - Fænomenografi

KW - Fænomenologi

KW - remix methods

KW - kropsfænomænologi

KW - kropsinteraktioner

KW - kropslig erkendelse

KW - Computer Games

KW - game studies

KW - digital games

M3 - Ph.D. thesis

BT - Gameplay Corporeality

ER -