Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gameplay Corporeality: the corporeal-locomotive dimension in gameplay activity and experience

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

Nærværende afhandlings hovedargument er at kropslighed og kropsbevægelse udgør en signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i digitale spilaktiviteter og spiloplevelser. En dimension der er værd at udforske og undersøge i sin egen ret. Følgelig udvikler og præsentere afhandlingen et metodisk så vel som et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige bevægelsesdimension i spilaktiviteter, -oplevelser og -erfaringer som er baseret på empirisk funderede observationer af computerspilleres aktiviteter og oplevelser i offscreen-onscreen spilverdner såvel som ’remixede’ analyser af disse observationer gennem bearbejdelse og implementering af udefrakommende begreber og rammeværk såsom ’kropsfilosofi,’ ’bevægelsesfilosofi,’ ’perceptionsteori,’ ’læringsteori’ og ’håndværk.’
Sigtet med afhandlingen er at beskrive hvad begrebet ’spil-kropslighed’ dækker over og medfører inden for computerspilsteori; det vil sige en undersøgelse af hvordan spil-kropslighed strukturerer vores spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer indenfor spilverdner samt hvorledes kropsbevægelse i computerspil udgør en særegen, signifikant, kvalitativ og betydningsgivende dimension i sin egen ret. Mere specifikt undersøger afhandlingen hvordan spillerens kropsbevægelse skaber hans eller hendes spilaktivitet samt hvordan spilverdners bevægelsesmæssige kompositioner og koreografier former og strukturerer spillerens aktivitet, oplevelse og erfaring.

Afhandlingen falder i overordnede dele: 1) en kortlægning og kritisk undersøgelse a feltet inden for computerspilsforskning for således at blive i stand til at kortlægge potentielle uopdagede områder inden for forskningsfeltet; 2) udviklingen af et metodisk rammeværk der muliggør udforskningen og udviklingen af et sådant uopdaget område – kropsbevægelse i computerspil; og 3) udviklingen af et begrebsmæssigt rammeværk for den kropslige og bevægelsesmæssige dimension i spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer funderet i empiriske observationer og analyser af faktiske kropslige spilaktiviteter.

Som en fundamental dimension inden for spil, spillere og spilaktivitet og som en oplevelsesmæssig og ekspressiv dimension i det hele taget er kropsbevægelse en dynamisk ’livgiver’ til subjektet, objektet og den aktivitet der udspiller sig imellem dem. Samtidig udgør kropsbevægelse i det hele taget og kropsbevægelse i spilaktiviteter i særdeleshed en særegen dimension i subjektets forhold til objekter (såsom computerspil) idet den er en igangsætter af bevægelsesmæssige aktiviteter (såsom at spille computerspil) med dem.
Hvad angår forskning i spil, spillere og spilaktiviteter, spiloplevelser og spilerfaringer er afhandlingens kropslige og bevægelsesmæssige perspektiv ment som et bidrag til den måde vi omtaler og tænker over spil, spillere, spilaktiviteter – og således også over aktiviteter, oplevelser og erfaringer i spilverdner. Afhandlingens foreslåede begreb om ’spil-kropslighed’ understreger livfuldheden og det konkrete kropslige nærvær og engagement samt den kropslige opslughthed der kendetegner spilaktiviteter såvel som den centrale rolle ’den bevægede’ og ’den bevægende’ computerspiller spiller i spilverdner.
Translated title of the contributionSpilkropslighed: den kropslige dimension in spilaktivitet og spiloplevelse
Original languageEnglish
Number of pages269
Publication statusPublished - 1 Sep 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 69711047