Fugle 2018-2019: NOVANA

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

  82 Downloads (Pure)

  Abstract

  I denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af fugle i NOVANA for årene 2018-2019. Den nationale overvågning har omfattet ynglefugle samt rastende og overvintrende fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet. I overvågningen har indgået et specielt program for Vadehavet i henhold til det Trilaterale Vadehavssamarbejde, et særligt program for de Vestjyske fjorde, et særligt program
  for Tøndermarsken og Vejlerne samt et særligt program for overvågning af skarv.
  Original languageDanish
  PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number of pages200
  ISBN (Print)978-87-7156-554-6
  Publication statusPublished - 2021
  SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Number420

  Cite this