Frihedsforhandlinger: Familieperspektiver på børns autonomi i storbyen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Hvordan forholder børn og voksne i storbyfamilier sig til miljøet omkring dem? Blandt københavnske middelklassefamilier forsøger forældre balancere børnenes autonomi og sikkerhed i overensstemmelse med fremherskende idealer om selvstændige børn og den naturlige barndom. Denne artikel udforsker flertydigheder omkring barndom og forældreskab blandt familier bosiddende i byen, og hvordan de manifesterer sig i hverdagssamtaler mellem børn og forældre. Med afsæt i sprogligt-etnografisk feltarbejde blandt seks familier i en københavnsk andelsbolig-forening imellem efteråret 2016 og sommeren 2017 – herunder kvalitative interviews, deltagerobservationer og lydoptagelser af forskellige familiemedlemmers hverdagssamtaler – undersøger jeg familie¬diskurser omkring børns fysiske og sociale autonomi i et bylandskab, der tilbyder børn særlige udfoldelses¬muligheder såvel som særlige risici. I mine analyser trækker jeg på antropologiske forældrestudier af den vestlige middelklasse og på sprogsocialiserings-studier af børn og voksnes hverdagssamtaler.
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
ISSN0904-2393
Publication statusIn preparation - 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 111197105