Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremskrivning af emissioner: SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 og sod

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Links

Rapporten beskriver emissionsfremskrivninger og scenarieberegninger foretaget i 2018. Der er foretaget emissionsfremskrivninger for svovldioxid, kvælstofoxider, ammoniak, andre flygtige organiske forbindelser end metan, partikler og sod. Rapporten omfatter en basisfremskrivning, en fremskrivning baseret på et alternativt energiscenarie samt scenarier for ammoniak og partikler. Emissionerne er fremskrevet til 2040. Fokus er på resultaterne for 2020 og 2030, da der er krav om reduktionsforpligtigelser, som skal være opfyldt i disse år.
Original languageDanish
PublisherDCE - Nationalt Center for Milljø og Energi
Volume298
Number of pages75
ISBN (Print)978-87-7156-373-3
ISBN (Electronic)2244-9981
Publication statusPublished - 14 Dec 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 138524562