Aarhus University Seal

Frem dit sprog: Digitale værktøjer i sprogfagene

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

Documents

Denne publikation henvender sig til fremmedsprogslærere i ungdomsuddannelserne, som interesserer sig for og gerne vil arbejde med, hvordan digitale værktøjer og praksisser kan integreres som en naturlig del af arbejdet i og med sprogfagene.

Publikationen er et resultat af FREMDitSPROG-projektet, der med inddragelse af fagene engelsk, tysk, fransk og spansk på STX og HHX, har sat fokus på:

- hvordan digitale værktøjer påvirker sprogfagligheden, og hvad man kan (og skal kunne) med sprog og digitale værktøjer
- hvad sprogfaglighed gør ved forståelsen og anvendelsen af digitale værktøjer, og hvilke (udvidede) sprogfagligheder der kommer i spil i dialogen med digitale værktøjer.

Formålet med denne publikation er at bidrage til at øge forståelsen af, hvordan digitale værktøjer spiller og kan spille en rolle i fremmedsprogsundervisningen og samtidig pege på, hvordan denne rolle kan forvaltes på en hensigtsmæssig måde i undervisningen. Ligeledes bidrager den til at italesætte specifikke digitale værktøjer som deciderede digitale sprogteknologier og herudover skabe anledning til dialog om, hvordan digitale sprogteknologier bidrager til en udvidet sprogfaglighed.

Publikationen præsenterer tre tematikker:
1. Partnerskab med digitale værktøjer
2. Digitale sprogteknologier i elevernes sproglige arbejdsrum
3. Processer for sprogarbejde

Hver tematik tilbyder en model, som har til formål at danne et overblik over pointerne samt at bidrage til udvikling af terminologi inden for digitale sprogteknologier.

Til publikationen hører den selvstændige materialesamling Styrk fremmedsprog, der består af eksempler på inddragelse af digitale værktøjer i sprogfagene, udarbejdet af FREMDitSPROGs deltagende lærere. Her kan man blive inspireret til at tilrettelægge og afprøve enkelte aktiviteter eller længere forløb i sin egen undervisning.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Number of pages89
ISBN (Print)978-87-7684-487-5
ISBN (Electronic) 978-87-7684-486-8
Publication statusPublished - Aug 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 279093392