Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Free movement of Companies from a Nordic Perspective

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen analyserer baggrunden for det nordiske samarbejde ved udformningen af selskabslovgivningen, herunder i hvilket omfang dette samarbejde er udnyttet til at sikre selskaber en ret til at fusionere på tværs af grænserne, ret til at skifte nationalitet mv. Det konkluderes at de nordiske lande ikke har formået at skabe en fri bevægelighed for selskaber der rækker udover den frie bevægelighed selskaber idag er sikret efter EU-retten.
Original languageEnglish
JournalMaastricht Journal of European and Comparative Law
Volumevol. 6
Issuenr. 1
Pages (from-to)47-73
Number of pages27
ISSN1023-263X
Publication statusPublished - 1999

    Research areas

  • Free movement, Company, Nordic, Selskabsret, Crossborder, HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32311644