Fra lektiehjælp til læringsindustri? Privatundervisning i Singapore under forvandling

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Singapore er et af de lande i verden, hvor privat supplerende undervisning – også kendt som ’shadow education’ - er mest udbredt. Singapore er imidlertid også et avanceret videnssamfund, der gennem de sidste to årtier har revideret traditionelle asiatiske forståelser af barndom og læring. Artiklens tese er, at disse forandringer har styrket den private undervisningsindustri, men samtidig også ændret dens karakter. Med udgangspunkt i Luhmanns og Schorrs (1988) distinktion mellem ’selektion’ og ’pædagogik’ argumenteres der for, at den traditionelle ’skyggeindustri’ med fokus på karakterer og eksaminer i stigende grad suppleres og overlejres af en ’læringsindustri’ med fokus på generiske kompetencer og personlig udvikling. I den forstand er det i stigende grad ’pædagogik’ snarere end ’selektion’, der fremstår som industriens ’mester-betegner’. Artiklen argumenterer dog også for, at dette ikke betyder, at selektionen er forsvundet ud af industrien – men snarere at det i stigende grad er ’livet’ snarere end ’skolen’, der udgør undervisningsindustriens centrale selektionsproblematik.
Original languageDanish
Article number1
JournalDansk pædagogisk tidsskrift
Issue2
Pages (from-to)7-18
Number of pages12
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - May 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 135645001