Fra bonde til konge: Senmiddelalderens skatter og deres bevægelse

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Skatter og afgifter var en væsentlig del af middelalderens økonomi. I det væsentlige forstår forskningen disse fænomener som en del af den overordnede fortælling om centralisering og rigets opbygning. Det foreslås i artiklen, at dette perspektiv suppleres med forståelsen af skatter og afgifter som akkumulerende strukturer omkring samfundseliten, fordi dette tillader nye blik, metoder og teorier på væsentlige spørgsmål om senmiddelalderens opbygning og kultur. Dette gælder i særdeleshed i forhold til dets bureaukrati, centralisering, dokumentationspligt- og ambition, samt bønders og herrers selvforståelse gennem deres respektive roller i skattevæsenet som enten “givere” eller “modtagere”.
Original languageDanish
JournalKulturstudier
Volume2019
Issue1
Pages (from-to)61-92
Number of pages32
ISSN1904-5352
Publication statusPublished - 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 161605956