Fra affald til olie: Kør på gylle, fly på græs

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  • Jacob Becker, Denmark
  • Per Sigaard Christensen, Denmark
  • Anders Mørup, Denmark
  • Thomas H. Pedersen, Aalborg Universitet, Denmark
Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie.
Original languageDanish
JournalAktuel Naturvidenskab
Issue2-2013
Pages (from-to)14-19
Number of pages5
ISSN1399-2309
Publication statusPublished - 15 May 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 79384935