Fortrolighed med professionelle voksne i de unges liv

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen bygger empirisk på en undersøgelse af fortrolige voksne i unges liv udarbejdet til Gentofte Kommune i 2015 i forbindelse med en kommunalpolitisk beslutning om at flere unge skal have adgang til ”en fortrolig voksen”. l artiklen fokuseres på, hvad unge i udskolingen forstår ved en voksen man kan betro sig til, og hvilke forventninger, betingelser og ønsker de unge forbinder med fortrolighed. Artiklen forholder sig desuden kritisk til en række modsatrettede diskurser om de professionelle voksne som enten ”over-involveret” eller ”fag-faglige”. Den peger på, at et begreb om professionelt nærvær, kan være et bud på hvordan lærere kan vise unge fortrolighed uden hverken at være terapeutiske eller ignorerende overfor børn og unges situationer og tilstande.
Original languageDanish
Article number8
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Volume53
Issue2
Pages (from-to)74-84
Number of pages11
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2016

    Research areas

  • Ungdomsforskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 101087932