Fortællinger fra en pandemi – intensivsygeplejerskernes oplevelser af første bølge af COVID-19

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

DOI

Baggrund: I foråret 2020 brød COVID-19 ud, og sygeplejersker på intensiv var forrest i beredskabet. Fordi sygdommen var ukendt, måtte mange rutiner og plejeprocedurer ændres. For at få et indblik i oplevelserne, bad vi intensivsygeplejerskerne fortælle deres COVID-19 historie. Formål: At beskrive sygeplejerskernes oplevelse af sygeplejen på intensiv under den første bølge af COVID-19 pandemien. Metode: Tolv sygeplejersker på intensiv blev interviewet. Data blev analyseret med en Ricoeur inspireret-tilgang, og citater blev sammenskrevet på tværs for at give en fortælling i første person. Fund: Der viste sig 6 temaer, som samlet giver indblik i sygeplejerskernes oplevelser under COVID-19. Konklusion: Fundene viser, at pandemien påvirkede sygeplejerskernes faglige skøn på flere områder. Fordi sygeplejerskerne var bekymrede for selv at live smittet eller bringe smitten hjem til deres familier, var de nødt til at også at bruge deres faglige skøn i relation til deres privatliv for at sikre den bedste smitteforebyggelse.
Original languageDanish
JournalNordisk Sygeplejeforskning
Volume12
Issue2
Pages (from-to)1-11
ISSN1892-2678
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 280219359