Department of Economics and Business Economics

Forslag til en aktionærforeningsmodel for Forenet Kredit (Foreningen Nykredit)

Research output: Working paperResearch

Documents

  • wp17_05

    Final published version, 980 KB, PDF document

Møller og Nielsen (2016) argumenterer for, at Nykredit Holding efter en børsnotering er ”tvunget” til at maksimere markedsværdien af aktierne, og at dette indebærer, at Nykredits realkreditlåntagere og Forenet Kredit (Foreningen Nykredit) ikke får noget ud af ”kundekronemodellen”. Jeg er enig i Møller og Nielsens konklusioner. Med dette som baggrund præsenteres og diskuteres i nærværende artikel en alternativ model – en aktionærforeningsmodel – til løsning af Nykredits kapitaludfordring. Nærværende artikel er tænkt som et debatoplæg og rejser spørgsmålet, om man helt skal kaste en flere hundrede år gammel realkreditmodel, der har tjent realkreditlåntagerne godt, på møddingen.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Number of pages20
Publication statusPublished - 26 Oct 2017
SeriesManagement Working Papers
Number2017-05

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 117761745