Forskningslignende laboratorieaktiviteter for 1. års studerende på universitetet: muligheder og udfordringer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Forskningsbaseret undervisning er en hjørnesten i universitetsundervisning, herunder både arbejdet med forskningens indhold og forskningsmetode. I dette studie undersøges hvordan førsteårs studerende vurderer udbyttet fra arbejdet med autentisk forskning. Baseret på data fra gentaget spørgeskema på to førsteårskurser i henholdsvis bioteknologi og kemi identificeres positive udbytter knyttet til at møde forskere i et autentisk forskningsmiljø og til at indgå i forskningslignende aktiviteter
med en vis autonomi. Der ses dog også tegn på positiv effekt af en tydelig rammesætning og feedback. Udfordringer er særligt knyttet til mødet med kompleks teori tidligt i studieforløbet. Resultaterne perspektiveres til laboratorieundervisning i gymnasieskole og læreruddannelse.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue1
Pages (from-to)62-80
Number of pages19
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 182190472