Forskningsbaseret evaluering af Arla MADmovers

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

MADmovers er et undervisningsforløb målrettet 6. klassetrin i grundskolen. Intentionen er, at eleverne igennem fire faser (fire MADmoves) skal udforske deres måltidsvaner og være med til at skabe bedre rammer om deres mad og måltider i skolen. Eleverne skal i forløbet omsætte egne ideer til handlinger for selv at være med til at forbedre klassens måltidskultur. Der er fokus på at reflektere og forholde sig kritisk til mad, måltidsvaner og -kultur. Forløbet bestræber på at være tværfagligt, og der lægges op til at inddrage fag såsom dansk, matematik, madkundskab, biologi, natur/teknologi og eventuelt også understøttende undervisning. Når læreren har tilmeldt sin klasse til MADmovers, så får denne tilsendt en læremiddelkasse med en pædagogisk vejledning, elevøvelser, opgaveark, plakater til klasselokalet og materialer til øvelserne. Undervisningsmaterialet tager afsæt i folkeskolens tværgående tema 'innovation og entreprenørskab' samt det (obligatoriske, men timeløse) fag 'sundheds-og seksual undervisning og familiekundskab'.

Evalueringen af MADmovers har til formål at få viden om undervisningsmaterialets anvendelighed, og undersøge om materialets didaktiske intentioner virker efter hensigten, om der er elementer, der ikke virker, samt hvordan elever og lærere oplever MADmovers. Endvidere er det intentionen at undersøge projektets udbredelse – om lærere der bestiller materialet, også får det brugt.
Original languageDanish
Place of publicationEmdrup
PublisherDPU, Aarhus Universitet
Number of pages50
Publication statusPublished - 28 Feb 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Download statistics

No data available

ID: 145456954