Formatversionering. Et overblik

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  Abstract

  Formatversionering spiller en stadig større rolle i den internationale tv-branche. Formater som "Big Brother", "Robinson", "Hvem vil være millionær", "Vild med dans" og "Par på prøve" findes på lokale tv-skærme i store dele af verden. En rapport fastslog for nylig, at formathandlen alene i Danmark i 2004 havde en anslået værdi på €60 mio., hvilket sandsynligvis er steget yderligere siden da (Schmitt et al. 2005). Formathandlen er dog samtidig underbelyst i både den danske og internationale medieforskning. Artiklen vil gennemgå en række interessante aspekter ved de seneste års eksplosive formatudvikling og på baggrund heraf rejse en række spørgsmål til den videre forskning på feltet.Først redegør artiklen for, hvad et tv-format egentlig er. Dernæst opridses, hvorfor formatversionering har fået en stadig stigende betydning internationalt. Hvilke fordele indeholder formatversionering sammenlignet med alternativerne, egenproduktion og indkøb af originale udenlandske programmer? Herefter argumenteres der for at se formaterne som del af en transnational mediekultur, i og med at de på den ene side er et resultat af den økonomiske, teknologiske og kulturelle globalisering, mens de på den anden side produceres lokalt og foregår på lokale sprog, med lokale medvirkende og derfor også er lokale.  Og i forlængelse heraf viser artiklen med en konkret case - formatet "Ground Force" (på dansk "Hokus Krokus") - hvor forskelligt to lokale versioneringer af det samme format kan tage sig ud. Til slut gives et overblik over de centrale positioner inden for den sparsomme forskning, der er udført på området, inden artiklen i en perspektiverende konklusion peger på vigtige aspekter ved fænomenet, en fremtidig forskning på området bør afdække.
  Original languageDanish
  JournalMedieKultur
  Volume39
  Pages (from-to)4-13
  Number of pages10
  ISSN0900-9671
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this