Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forandringslæring med autismediagnoser?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et medicinsk interventions-paradigme og i en individualiseret forståelse af læring. Gennem individuelle interviews og deltagerobservationer på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på en produktionsskole følges især to unges ændringer i læring (Freja og Rasmus) i forskellige skole-kontekster. Freja og Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større vægt på de kollektive processer, der åbner for begreber om de diagnosticeredes børns deltagelse, selvforståelse og tilhørsforhold i fællesskaber, meningsskabelses-processer, hvor udvikling af praksis, også omhandler at skabe mere bevægelige læringsrum med mulighed for (fælles) engageret deltagelse, og hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume34
Issue1
Pages (from-to)203-224
Number of pages22
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2013

    Research areas

  • Marginalisering, Inklusion, Mobning, Læring og læringsmiljøer

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 55475293