Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forældelse af overprissager efter Andelsboligforeningsloven.

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Business Law
Betaler erhververen af en andel i en andelsboligforening en pris for andelen, som overstiger maksimum efter § 5, kan erhververen hæve aftalen eller kræve den erlagte overpris tilbagebetalt, jf. ABL § 16, stk. 1 og 3. Et tilbagebetalingskrav rettet mod sælgeren af andelen forældes efter 6 måneder fra det tidspunkt, hvor erhververen kendte eller burde kende sit krav. På grundlag af teori og retspraksis belyses, hvornår forældelsesfristen efter § 16, stk. 3, begynder at løbe, dvs. hvad der skal til for, at erhververen er i besiddelse af burdeviden i lovens forstand, og hvilke forhold, der kan suspendere forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.
Translated title of the contributionForældelse af overprissager efter Andelsboligforeningsloven.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issuenr. 6
Pages (from-to)221-231
Number of pages11
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 1994

    Research areas

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32316047