Forældres holdning til hørescreening af nyfødte

Cathrine Bell, Inge Berg, Ditte Jensen, Søren Mose

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Abstract

Baggrund. I Danmark tilbydes alle forældre en screening af deres nyfødte barn for høretab, hvilket udgør op mod 60.000 screeninger hvert år. Opgaven varetages primært af sygeplejersker og jordemødre, som udover selve hørescreeningen skal håndtere forældrenes følelsesmæssige påvirkning af at få deres barn screenet, informationen om undersøgelsen, og hvorvidt forældre-barn-relationen forstyrres.

Metode. Designet var et kvalitativt studie med audiooptagelser og transskriptioner af 15 semistrukturerede interview med nybagte forældre på Aarhus Universitetshospital. Interviewene blev udført umiddelbart før og efter hørescreening af barnet.

Resultater. Forældre er positivt indstillede overfor at lade deres børn screene uden at tænke over, at hørescreening er et tilbud. Forældre oplever hverken utilfredshed eller ængstelse, når de ikke kan huske informationen, eller den opleves som mangelfuld. De er ikke bekymrede før hørescreeningen, men udtrykker alligevel lettelse, når screeningen overstås, uden at resultatet fører til videre udredning.

Konklusion. Forældre er positivt indstillet overfor hørescreening, betragter informationsgraden som tilstrækkelig og screeningen som en standardundersøgelse.
Original languageDanish
JournalSygeplejersken
Volume4
Pages (from-to)90-93
ISSN0106-8350
Publication statusPublished - Apr 2015

Cite this