Aarhus University Seal

Førsteårsdidaktik - Hvad og hvordan? Faglig rapport fra Arts

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

Denne rapport kortlægger national og international forskning om førsteårsdidaktik på videregående uddannelser med henblik på at kvalificere didaktiske tiltag på de studerendes første år
på Aarhus Universitet. Rapporten bygger på en litteratursøgning, der mundede ud i 41 fuldtekstlæsninger og er bygget op omkring fem dimensioner af betydning for de studerendes vellykkede overgang til universitetet: ’Struktur’, ’Mestring’, ’Aktivitet’, ’Relation’ og ’Transformation’.
Den vellykkede transformation fra elev til studerende er både en personlig og en faglig udvikling, og er en dimension for sig, men som trækker på de resterende fire dimensioner; For
det første struktur, dvs. tydelige strukturer og klare forventninger til, hvordan den studerende
skal studere. For det andet mestring, dvs. overkommeligt studiearbejde og anerkendelse af
den studerendes arbejde. For det tredje aktiviteter, dvs. et læringsmiljø med mange former
for aktiv læring. For det fjerde relationer, dvs. et læringsmiljø hvor der er dialog med både
undervisere og medstuderende.
Original languageDanish
PublisherCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Number of pages32
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 223312498