Aarhus University Seal

Förskjutningar i innehåll i SFO/Fritidshem i Skandinavien: – mellan den nordiska modellens och konkurrensstatens logik

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Bjørg Kjær
  • Carin Falkner, Högskolan för lärande och kommunikation - Högskolan i Jönköping, Sweden
  • Ann Ludvigsson, Högskolan för lärande och kommunikation - Högskolan i Jönköping, Sweden
  • Agneta Knutas, NTNU, Norway
  • Maria Øksnes, NTNU
Skolefritidsordning (SFO)/fritidshem har sitt ursprung i den nordiska modellen
där utbildning ansågs vara en förutsättning för rättvisa, likvärdighet, social
inkludering och demokratiskt deltagande. Den nordiska modellens enhetsskola
kom i skymundan under 2000-talet i samband med konkurrensstatens och
kunskapsskolans inträde med ett ökat fokus på nyttoorienterad kunskap, mätbara
resultat och individuellt ansvar. Mot bakgrund av det vill vi genom en in- och
utläsning undersöka, vilket innehåll som SFO/fritidshem i de tre skandinaviska
länderna Danmark, Norge och Sverige tillskrivs via centrala styrdokument. Vår
inläsning visar att SFO/fritidshem fått ett dubbelt uppdrag med motstridiga
uppgifter; å ena sidan rekreation och lek och å andra lärande i riktning mot måluppfyllelse. Utläsningen visar att styrdokumentens innehåll har en slagsida åt det
sistnämnda. Konkurrensstatens logik och kunskapsskolans dominans har ökat
polariseringen i fritidshemmets uppdrag. Bärande element i den nordiska modellen kolonialiseras och blir till retorik för att legitimera konkurrensstatens logik
Translated title of the contributionForskydninger i SFO/fritidshjemsindhold i Skandinavien: mellem den nordiske model og konkurrencestatens logik
Original languageSwedish
JournalPedagogisk Forskning i Sverige
Number of pages21
ISSN1401-6788
Publication statusE-pub ahead of print - 8 Mar 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 258366640