Flere studerende – bedre uddannelse

Carsten Laustsen, Henning Slavensky, Ina Schmidt, Per Lysgaard

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel er en praksisorienteret artikel, der omhandler et praksisorienteret projekt på en praksisorienteret uddannelse. Artiklen beskriver tiltag og erfaringer på en uddannelse med henblik på at mindske frafaldet og øge optaget. Det drejer sig om Elektroingeniøruddannelsen på AU Herning, hvor der altid har været et stort frafald.
Projektet bag tiltagene er det 2-årige projekt Flere og bedre studerende. Et projekt med fokus på at mindske frafaldet, samt at rekruttere flere studerende. Et større udbytte af uddannelsen for de studerende er et selvfølgeligt delmål.
Af tiltag beskrives funktionen studiementor, mentorvirksomhed, screening for læse- skrivevanskeligheder, studieteknik og pædagogisk dag. I de enkelte tiltag har mål og metode, struktur og bevidstgørelse været kernebegreber.
Siden projektstart er frafaldet reduceret fra ca. 50 % til 6 %. Et resultat der dog i løbet af projektet er forringet, da den ellers dansksprogede uddannelse er blevet engelsksproget.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Issue12
Pages (from-to)79-90
Number of pages12
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2012
  • DUN konference

    Ina Schmidt (Speaker)

    30 May 2012

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

    File

Cite this