Familieklasser i Nuuk: at skabe rum for fredelige løsninger midt i skolen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Rikke Rossen
  • ,
  • Lærke Jensen
  • ,
  • Rita Thomsen, Kanngillinnguit Atuarfiat, Greenland
  • Mette Sonniks, Nuna tamakkerlugu ilitsersuisarfik, Greenland
  • Peter Berliner
I artiklen beskrive forældres fortællinger om deres og deres barns deltagelse i familieklassen i Kangillinnguit Atuarfiat I Nuussuaq i Nuuk. Vores formål her er at forstå, hvordan forældrene oplever deltagelse i familieklassen. Igennem kvalitative interviews fortæller forældrene om dette. Deres fortællinger viser, at de var glade for at deltage i familieklassen – og at det, de værdsatte, og som de fandt hjælpsomt i at støtte deres barn i skolen og I hjemmet, var: social støtte og gensidig anerkendelse i form af (1) Genkendelighed, dvs. at kunne se ligheder imellem familierne; (2) Ikke at føle sig alene, idet man føler sig forstået som forældre; (3) Fællesskabsfølelse gennem åbenhed om udfordringer og løsninger og gennem at opmuntre, rose, støtte og bakke hinanden op samt
ved at kunne have det sjovt sammen; (4) Erfaringsdeling, der giver inspiration til sammen at finde løsninger samt gennem at give og lytte til hinandens råd og ideer); (5) Spejling ved at kunne se sig selv med andres øjne helt konkret); (6) Refleksivitet ved at tale om og vise forskellige løsninger og forståelser forældrene og forældre og børn imellem); (8) Snakke sammen (tale med hinanden, tiltro og accept, åbenhed); (9) Lytning (nærhed); (10) At rose og at blive rost (være anerkendende i hverdagen og have tiltro til barnet); (11) Accept; (12) Åbenhed; (13) Ro; (14) Selvtillid. Den fælles læring handler om at finde gode løsninger sammen igennem aktiviteter, der udføres sammen i klassen og derefter reflekteres over – ligeledes – i en fælles proces.
Original languageDanish
JournalPsyke & logos
Volume38
Issue1
Pages (from-to)102-125
Number of pages24
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 118481344