Department of Psychology and Behavioural Sciences

Familieiværksætterne: en indledende analyse

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Nærværende notat beskriver resultater fra en første, indledende analyse af effekter (af tilbud om deltagelse i) af Familieiværksætterne (herefter FIV) tilbudt førstegangsforældre i Aarhus kommune. FIV er finansieret og leveret af Aarhus kommune, mens selve forskningsprojektet er støttet af TrygFonden og udført af undertegnede i en forskergruppe ved Aarhus Universitet. Forskningsprojektet og dataindsamlingen er godkendt fra De Videnskabetiske Komitéer for Region Midtjylland og Datatilsynet. De præsenterede resultater baserer sig på et lodtrækningsforsøg, der blev gennemført i årene 2014-2019 med deltagelse af 3557 forældre. Efter rekruttering til forskningsprojektet og afgivelse af samtykke blev tilbuddet om deltagelse i henholdsvis FIV eller kontrolgruppe fordelt via lodtrækning. Begge grupper fik tilbud om kommunens sædvanlige, andre tilbud. Dataindsamling, studiedesign og analysestrategier er nærmere beskrevet i en publiceret protokol; se Trillingsgaard, Maimburg og Simonsen (2015). Overordnet set finder vi ikke, at FIV styrker trivsel hos forældrene eller i familiens relationer. Vi finder derimod, at FIV fører til forbedret trivsel hos barnet. Undergruppeanalyser demonstrerer en væsentlig heterogenitet i effekten af FIV. For forældre, der højst har færdiggjort en ungdomsuddannelse, leder FIV til bedre trivsel i familiens relationer. I denne gruppe er der også forbedret trivsel hos barnet som følge af FIV. For forældre med videregående uddannelse afdækker vi en mindre, negativ effekt på trivsel i familien, men stadig forbedret trivsel hos barnet. For de 25 % yngste forældre er der små, men modsatrettede effekter på trivsel i familiens relationer og en forbedret trivsel hos barnet. For de 75 % ældre forældre er der ingen effekter af FIV hverken på trivsel hos forældrene, trivsel i familiens relationer eller trivsel hos barnet. Notatet er fokuserer på resultaterne af de indledende analyser. Alle tabeller og figurer er henvist til Appendix A, mens Appendix B kort forklarer den anvendte statistiske metode. Vi tager forbehold for, at analysen endnu ikke har været udsat for forskningsmæssigt peer review. Marianne Simonsen & Tea Trillingsgaard Aarhus Universitet Maj 2019
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages34
Publication statusPublished - May 2019

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 164768171