Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Evaluering af ibrugtagning af Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa: - En case fra Medicinsk Afdeling og Akutmodtageafdelingen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Flemming Witt, MTV og Sundhedstjenesteforskning, Denmark
  • Claus Bossen
  • Lotte Groth Jensen, MTV og Sundhedstjenesteforskning, Denmark
  • Mette Kjølby, Denmark
  • Afdeling for Klinisk Socialmedicin
  • Department of Information and Media Studies

Rapporten præsenterer resultaterne af en evalueringen af Århus EPJ. Dataindsamlingen til evalueringen er gennemført i perioden fra ca. 1. december 2009 til 30. april 2010 på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Fokus i evalueringen er på den umiddelbare kliniske anvendelighed af Århus EPJ, således som personalet oplever og vurderer den, men suppleret med andre involverede aktørers oplevelser og vurdering, samt systemdata og evalueringsgruppens egne observationer.

Evalueringen bygger på data fra Medicinsk Afdeling og Akutmodtageafdelingen. Data er indsamlet fra sidste del af planlægningsperioden og slutkonfigurationen af Århus EPJ, samt fra perioden efter 1. februar 2010, umiddelbart efter at den samlede Århus EPJ blev taget i brug og indkørt. De data, som er indsamlet og analyseret, kan tjene som tidlige indikatorer på den kliniske anvendelighed. Evalueringen inkluderer data om personalets oplevelser med ibrugtagningen, tilgængeligheden af Århus EPJ og aktualiteten af informationer i Århus EPJ, samt umiddelbare oplevelser og vurdering af konsekvenser ved at skulle søge og dokumentere mere struktureret og at være flere faggrupper om at benytte samme journal. Erfaringerne fra denne tid er værdifulde på trods af, at afdelingerne befinder sig i en tilvænningsperiode, hvor personalet skal vænne sig til brug af det nye system og nye arbejdsgange. Samtidig er såvel system som arbejdsgange i stadig udvikling. Erfaringerne fra perioden umiddelbart efter ibrugtagning af systemet kan, udover at indgå i Region Midtjyllands beslutning om fortsat udrulning, også tjene til at identificere barrierer for brugernes anvendelse af systemet, så konkrete korrigerende handlinger kan tages.

Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherMTV og Sundhedstjenesteforskning
Number of pages130
Publication statusPublished - 2010

    Research areas

  • evaluation, sts, electronic patient record, intervention, eksperiment, rhetorical authority, Qualitative Research, IT

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 20383726