Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Evaluation of Evidence from Analytical Procedures in Auditing

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Accounting Research Centre - ARC
  • Department of Business Studies
Afhandlingens formål er at bidrage til den eksisterende viden på det område indenfor revision, der vedrører vurdering af bevismateriale. Afhandlingen fokuserer på vurdering af bevismateriale fremskaffet ved anvendelsen af regnskabsanalytisk revision. Den begrebsmæssige betydning af revisionsmæssig bevismateriale indenfor revisionsteori benyttes til at etablere en begrebsbasis for en mere teoretisk redegørelse for bevismaterialers dokumentationskraft og overbevisningevne. Revisors vurdering af værdien af indsamlet information kan modelleres med udgangspunkt i den normative teori om bayesiansk (statistisk) induktion, der danner udgangspunkt for den teoretiske basis. Endelig etableres en empirisk basis gennem en litteraturgennemgang af tidligere forskningsresultater, der vedrører vurdering af bevismateriale med henblik på at afdække problemområdet og dets tilknytning til vurdering af bevismateriale fremskaffet ved anvendelsen af regnskabsanalytisk revision. De danske revisorers adfærd i forbindelse med den eksperimentelle revisionsopgave tyder på at deres vurderinger og beslutninger påvirkes af den nye information, som introduceres i casen. Undersøgelsen viser, at revisorernes vurdering af det introducerede bevismateriale foregår som en revisionsopgave, hvor der sker en revurdering (belief-revision) af den mulige tilstedeværelse af en væsentlig fejl i regnskabsgrundlaget. Den konkrete forklaring fra klientens regnskabschef er, at den identifecerede afvigelse kan forklares ved en forretningsmæssig baggrund (en ændring af produktmixet). Da informationens styrke bestemmes normativt af styrken gennem troværdigheden og relevansen af forklaringen a afspejler omfanget af revisorens revurdering, hans evne til at rationalisere den induktive opgaves struktur og fastsætte argumentets dokumentationskraft. I den sammenhæng bibringer modelafprøvningen tre hovedresultater, nemlig (1) de danske revisorer betragter kildepålideligheden som vigtig, både generelt og i forbindelse med den konkrete revisionsopgave, (2) de danske revisorer tager både hensyn til bevismaterialets troværdighed og relevans ved vurdering af dets dokumentationskraft, og (3) bevismaterialets dokumentationskraft overvurderes, når den sammenlignet med dén normative præstationsstandard, som de danske revisorer selv fastlægger.
Original languageEnglish
Place of publicationÅrhus
PublisherThe Aarhus School of Business, Department of Accounting
Number of pages431
Publication statusPublished - 1995

    Research areas

  • Revision, Bevisteori, Regnskabsanalytisk Revision, Eksperiment, Statsautoriserede revisorer, Auditing, Evidence Theory, Analytical Procedures, Bayes Theorem, Two-stage Inference

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32337919