Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Etik i kollektivt biografiarbejde med mødre til ‘børn i vanskeligheder’

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Line Lerche Mørck
  • Hedi Birk Carlsen, Denmark
  • Anja Grøndahl, Denmark
  • Connie Cramer Jensen , Servicestyrelsen, Denmark
  • Irene Nørgaard Lerche, Denmark
Denne artikels tilgang til etik indeholder bud på forskningsmetodologi og social praksis etik, der bevæger sig ”on the edge” (Wyatt & Davies, 2011:124), og udfordrer den mere udbredte institutionaliserede etik (Badiou, 2002). Institutionaliseret etik har typisk form af universelle standarder, som vi for eksempel kender fra universiteternes etiske komiteer, fra datatilsynet og erklæringer om alle børns ret til uddannelse (jf. Salamanca-erklæringen). Dermed skriver vi i en forlængelse af en diskussion af etik, som kan findes indenfor internationale progressive og grænseoverskridende kvalitative metodologier som for eksempel deltagerorienteret forskning med undertrykte grupper eller ”andre” , der deltager fra ”andetgjorte” eller marginale positioner i samfundet. Artiklen giver et socialpraksisteoretisk bud på, hvordan man kan forstå etik, herunder hvordan vi kan arbejde med at overskride etiske dilemmaer, når man som mødre til ’børn i vanskeligheder’ bedriver kollektivt biografi-arbejde med udgangspunkt i egne erindringer og egne livserfaringer. Genstandsfeltet er de adfærdsbaserede diagnosers betydning: hvad gør de ved ”os”. Os skal her forstås bredt som både de professionelle, som familierne samarbejder med, forældrene, familierne og børnene som del af en samfundsmæssig historisk foranderlig diagnose-praksis.
Original languageDanish
JournalNordiske Udkast
Volume39
Issue1&2
Pages (from-to)39-55
Number of pages16
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 15 Dec 2011

    Research areas

  • Forskningsmetode , Psycho-Politics of Self-Exposure

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 41577838